Blogs

Concurreren op Google met on page SEO

Om klanten te trekken en het bedrijf draaiende te houden, zijn veel webshops afhankelijk van zoekmachines zoals Google. On page SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie, is een techniek die websitebeheerders kunnen toepassen om een website zoekmachine vriendelijk te maken, en zo een betere plek in de zoekresultaten te bemachtigen.
In dit artikel geeft ik een aantal tips om een website zoekmachine vriendelijker te maken.

Gebruik van keywords
Keywords zijn zoekwoorden waar een bedrijf zich mee associeert of waarop een bedrijf graag online gevonden wil worden. Het is verstandig om vooraf een zoekwoordenanalyse uit te voeren. In deze analyse gaat moet op zoek naar relevante zoekwoorden en wordt er gekeken naar het zoekvolume en de concurrentie van de verschillende zoekwoorden. Een handige tool om deze analyse mee uit te voeren is Google Adwords. Wanneer de zoekwoordanalyse voltooid is en er een stuk of tien zoekwoorden gekozen zijn, is het tijd om deze keywords terug te laten komen op de website.

Een belangrijke plek om keywords terug te laten komen is de title tag. Een title tag is de titel die bovenaan in de browserbalk staat. Het is noodzaak dat je de keywords waarop je gevonden wilt worden gebruikt in de title tag. Let er wel op de je de title tag niet te lang maakt.

Een andere goede plek voor keywords zijn de headers. Het gebruik van headers is niet alleen fijn voor de lezers, maar het maakt het voor Google ook makkelijker om de tekst te “lezen”. Google gaat ervanuit dat de verschillende headers belangrijke informatie bevatten en hecht hier dus veel waarde aan. Zorg er dus voor dat belangrijke keywords gebruikt worden in headers. Headers kunnen aangemaakt worden in de HTML code van een webiste. Gebruik hier

Verder zijn er nog een aantal belangrijke plaatsen om keywords terug te laten komen. Bijvoorbeeld in het navigatiemenu, in de url, de description tag, of in de anchor tekst. Daarnaast is het belangrijk om de gekozen keywords zo veel mogelijk terug te laten komen in de verschillende stukken tekst op de website.

Afbeeldingen
Ook het gebruik van afbeeldingen telt voor Google mee in het beoordelen van een website. Het gaat bij afbeeldingen niet zozeer om de afbeelding zelf, maar om de plaats van de afbeelding en hoe deze is genoemd en opgeslagen. De tekst die je aan een afbeelding kan geven heet de alt tag. Deze alt tag is wat Google kan lezen en het is dus belangrijk om een goede alt tag te hebben voor elke afbeelding op de website. Daarnaast tellen afbeeldingen op druk bezochte pagina’s zwaarder dan de afbeeldingen op pagina’s waar bijna geen bezoekers komen.

Bronnen:

Dean. B. 2014. On-Page SEO: Anatomy of a Perfectly Optimized Page. Geraadpleegd op 31-01-2015, van http://backlinko.com/on-page-seo

Keeren . H. 2014. On-page SEO factoren om je webpagina te boosten. Geraadpleegd op 31-01-2015, van http://www.qonvert.com/seo/on-page-seo-factoren-om-je-webpagina-te-boosten/

Marconcepts. 2014. Wat zijn on-page SEO factoren? Geraadpleegd op 31-01-2015, van http://www.marconcepts.nl/zoekmachine-optimalisatie-blog/wat-zijn-on-page-seo-factoren/

Demers. J. 2014. The 9 On-Page SEO Elements You Need In 2014. Geraadpleegd op 31-01-2015, van http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/02/20/the-9-on-page-seo-elements-you-need-in-2014/

Schmitz. T. 2014. 2014 SEO Playbook: On-Page Factors. Geraadpleegd op 31-01-2015, van http://searchengineland.com/2014-seo-playbook-on-page-factors-178546

Advertenties

Gebruik van social media voor nieuws stagneert

De e-commerce branche heeft in de afgelopen jaren een grote opkomst gemaakt. In 2012 groeide de Europese online omzet van producten en diensten met 19% naar €312 miljard. Ook het gebruik van social media en het aantal users nam elk jaar toe. Social media is tegenwoordig ook niet meer weg te denken uit de e-commerce branche. Toch blijkt nu dat het gebruik van social media door consumenten stagneert.

Onderzoek
ING deed een onderzoek naar het gebruik van social media onder consumenten, en kwamen tot een opmerkelijke uitkomst. Het onderzoek genaamd #SMING14, werd voor de derde keer uitgevoerd onder ruim 1.500 consumenten en geeft interessante feiten weer. Met het onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de rol, de betrouwbaarheid en de impact van social media, in relatie tot het nieuws. De uitkomst was erg verassend: het gebruik van social media door consumenten is in de periode van 2012 tot 2014 gestagneerd.

Verandering in de rol van social media
Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten door social media het nieuws actiever zijn gaan volgen. Er wordt vaker over actualiteiten gepraat en actualiteiten worden vaker als eerste gelezen op social media platformen. Deze actualiteiten worden vaker gedeeld op social media, maar de discussies verplaatsen zich van on- naar offline. Daarentegen wordt social media door de consumenten beschouwd als een van de minst betrouwbare nieuwsbronnen.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 1 op de 3 personen het nieuws actiever is gaan volgen, maar dat de impact van nieuws via social media sterk is afgenomen. Nieuwsberichten via TV, kranten en nieuwssites hebben 3 tot 4 keer meer impact dat een social media platform.

Bronnen:

Dijkstra. E. 2014. DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP NIEUWS EN NIEUWSVERSPREIDING #SMING14. Geraadpleegd op 04-01-2015, van http://www.socialembassy.nl/de-impact-van-social-media-op-nieuws-en-nieuwsverspreiding-sming14/

Van de Ketterij. B. 2014. Cijfers Nederlanders & social media in 2014: gebruik stagneert. Geraadpleegd op 04-01-2015, van http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/20/cijfers-nederlanders-social-media-in-2014-gebruik-stagneert-infographic/

Emerce. 2014. Nieuws vaker gevolgd via sociale media. Geraadpleegd op 04-01-2015, van http://www.emerce.nl/nieuws/nieuws-vaker-gevolgd-via-sociale-media

Online advertising: branding blijft achter

De omzet in de online advertising wereld groeit elk jaar. In 2013 was in Europa de omzet van online advertising goed voor zo’n 27.300 miljoen euro. In Nederland bedroeg de omzet zo’n 1.340 miljoen euro. Toch wordt deze jaarlijkse groei bedreigd door een toenemende kloof tussen adverteerders en digitale publishers. Dit wordt vooral duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de rol die online advertising kan hebben voor branding. De bestedingen voor branding blijven namelijk ver achter.

Verschuiving van de media
Enkele jaren geleden gebruikten adverteerders vooral paid media, zoals banners en pre roll advertising. Nu is er een trend in opkomst, waarin te zien is dat de media die adverteerder gebruiken, verschuift van paid naar owned media. Deze adverteerders proberen hun marketingdoelstellingen te behalen via het gebruik van hun eigen content kanalen. Hier is op zich niets mis mee, maar dan moet de content wel juiste content zijn. Nou blijkt uit onderzoek, dat veel adverteerders niet de juiste capaciteiten in huis hebben om genoeg relevante content te creëren. Hier liggen dus een kans voor publishers en andere externe partijen!

(Te)ruime keuze
Wanneer adverteerders besluiten om buiten de deur te adverteren, blijven er al gauw 2 opties over: TV en internet. Wanneer adverteerders een bepaald marketingbudget in willen zetten bij televisie zijn er in principe drie grote partijen waarmee onderhandeld moet worden. Wanneer men ditzelfde budget wil investeren in advertenties op internet, zijn er heel veel partijen om uit te kiezen. Misschien wel te veel. Iedere site heeft een bepaald bereik, een bepaalde doelgroep en voor iedere partij moet vaak andere relevante content in een andere vorm worden gemaakt. Dit vraagt veel mankracht en dus productiekosten. Als tussenpersoon tussen de adverteerders en de uitgevers, zijn er verschillende mediabureaus. Helaas laten adverteerders vaak weten dat de kennis bij deze bureaus niet optimaal is.

Missen van kennis
Helaas voor de adverteerders geven zij aan dat de benodigde kennis vaak ook niet te vinden is bij de uitgevers. Het blijkt dat ze kennis missen in het vak en de wensen van de adverteerders niet duidelijk krijgen. De ideeën die de uitgevers opperen, komen vaak niet overeen met de wensen van de adverteerders. De focus ligt nog te vaak op de standaard mogelijkheden die er zijn rondom digital advertising en niet op creatieve concepten om aan het merk te bouwen. Adverteerders krijgen vaak voorstellen voor op zichzelf staande campagnes, maar zelden een meer duurzame en strategische samenwerking, gericht op het langere termijn bouwen van het merk.

Bronnen:

Armijn. 2014. Branding: de kunst van verwachtingen scheppen. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingonline.nl/blog/branding-de-kunst-van-verwachtingen-scheppen

Oosterveer. D. 2014. Branding blijft achter. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/onderzoek-branding?utm_source=feedburner&utm_medium=feed

Marketingfacts. 2014. Native adertising. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingfacts.nl/topic/branded-content

content marketing

Er zijn steeds meer en meer merken die bekendheid willen werven onder consumenten en het liefst tot de evoked set willen behoren. Het is ondertussen een hele opgaven geworden om als merk een klein beetje bekendheid te vinden bij de consument. Online marketing blijft groeien en een van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is de opkomst van content marketing.

Wat is content marketing?
Een concrete uitspraak over de betekenis van content marketing luidt als volgt:
Content marketing is de kunst van het communiceren met je klanten en toekomstige klanten zonder te verkopen. In plaats van je producten of diensten te aan te prijzen of te verkopen, lever je relevante en waardevolle informatie om de klant te informeren[1]

Het is hierbij de kunst om een authentiek, boeiend en interessant stuk content te leveren, met als doel zelf kennis en autoriteit te verwerven en tevens de klant te informeren en meer traffic naar de website te genereren.

Wat zijn de mogelijkheden van content marketing?
Er zijn een aantal verschillende doelstellingen die behaald kunnen worden met content marketing:
− Versterken van de vindbaarheid
− Naamsbekendheid of versterking
− Verhogen van conversie
− Omzetverhoging
− Consumentenvertrouwen (merkvertrouwen)
− Product betrokkenheid

Daarnaast wordt door content marketing te gebruiken, ook nog eens ingespeeld op een één van de overtuigingsprincipes van Chialdini, namelijk het principe van wederkerigheid. Met content marketing wordt de waardevolle content als het ware als een gratis cadeautje gegeven aan de bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat personen die zomaar een gratis cadeautje van iemand krijgen, eerder geneigd zijn om iets terug te doen voor deze persoon. Ditzelfde principe geldt ook voor websites en bedrijven!

Aan de slag met content marketing?
Omdat content marketing uniek is voor ieder bedrijf of product, bestaat er geen standaard template voor content marketing. Het belangrijkste is dat de content interessant en uniek moet zijn! Gelukkig zijn er wel een aantal tips die kunnen helpen met het opzetten van een content marketing campagne.

1: stel een plan op. Stel eerst een duidelijke content marketing strategie op die door de hele organisatie nagestreefd wordt. Hierbij is het opstellen van doelstellingen van groot belang.
2: Bepaal je doelgroep. Voor wie is de content bedoeld?
3: Story. Bedenk een uniek, boeiend verhaal dat je aan de doelgroep wilt overbrengen.
4: Marketingkanalen. Via welke kanalen wil je de boodschap overbrengen?
5: Proces. Wie is er verantwoordelijk voor bovengenoemde stappen? Bepaal richtlijnen en leg het proces schematisch vast.
6: Conversatie. Content marketing staat nooit stil. Luister naar de consument en ga een conversatie aan.
7: Meten. Meet de resultaten

Bronnen:
Bruijntjes. J. 2014. Wat is content marketing? Geraadpleegd op 29-12-2014, van https://joerybruijntjes.nl/contentmarketing/definitie/

Slagter. C. 2014. Wat is content marketing? Geraadpleegd op 29-12-2014, van http://www.slagtermedia.nl/wat-is/content-marketing/

Alphenaar. J. 2013. Contentmarketing: strategie en aanpak. Geraadpleegd op 29-12-2014, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/contentmarketing-strategie-en-aanpak

ZBC. 2014. Stappenplan contentmarketing strategie. Geraadpleegd op 29-12-2014, van http://zbc.nu/marketing/content-en-whitepaper-marketing/stappenplan-content-marketing-strategie/

Van Belleghem. S. 2012. Content Marketing: in 6 stappen naar een succesvolle contentstrategie. Geraadpleegd op 29-12-2014, http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/07/content-marketing-in-zes-stappen-naar-een-succesvolle-contentstrategie/

[1] Pulizzi, 2010.

De opkomst van near field communication

Wat is near field communication?
Near field communication is contactloze communicatie methode op korte afstand, waarbij twee mobiele apparaten informatie naar elkaar kunnen versturen en ontvangen. NFC is een variant op Radio Frequency Identificaion. Het verschil tussen deze twee, is dat er nu tweerichtingsverkeer mogelijk is en dat de afstand waarop NFC werkt maar zo’n 10 centimeter is.
Je kent het misschien al van je OV-chipkaart of je mobiele telefoon, maar het zit bijvoorbeeld ook al in nieuwe pinpassen.

Mogelijkheden voor NFC
ING, ABN AMRO en de Rabobank zijn al begonnen met het uitgeven van pinpassen met een NFC chip.
Nieuwe pinapparaten zijn voortaan ook uitgerust met en NFC chip, waardoor contactloos betalen met de pinpas een werkelijkheid is geworden! Omdat betalen via NFC nog steeds in zijn kinderschoenen staat, wordt het nog streng gemonitord en gelimiteerd. Zo kan met NFC alleen een bedrag onder de €25 betaald worden en kan er maar voor maximaal €50 per dag betaald worden via NFC

Verder kan NFC gebruikt worden als opvolger van de QR codes. Om QR codes te kunnen lezen, moeten gebruikers een app downloaden en een barcode scannen om informatie op te halen. Met NFC hoeft er geen app gedownload te worden en is een barcode ook niet meer nodig.
De mogelijkheden voor NFC chips zijn eindeloos. De chips kunnen gebruikt worden in posters, flyers, kranten, informatieborden of misschien wel visitekaartjes. Op deze manieren wordt het mogelijk om meteen informatie te verkrijgen over een film die je misschien wil zien, een huis dat te koop staat, of meer informatie over de advertentie die je net las.

Google heeft al mobiele telefoons uitgebracht met ingebouwde NFC technologie en andere grote mobiele spelers hebben ook laten weten dat zij NFC gaan inbouwen in de nieuwere apparaten.
Ik verwacht dat we nog veel gaan horen en zien van near field communication.

Bronnen:
 
Small. A. 2012. Understanding NFC: Near Field Communications. Geraadpleegd op 24-12-2014, van https://www.marketingtechblog.com/near-field-communications/

Markets & markets. 2014. Near field communication. Geraadpleegd op 24-12-2014, van http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/near-field-communication-nfc-market-520.html

Klaassen. M. 2014. Betalen via NFC: zijn we er klaar voor? Geraadpleegd op 24-12-2014, van http://www.frankwatching.com/archive/tag/near-field-communication/

Sout. L. 2011. NFC op mobiel: in 2 jaar nieuwe koning van de wereld. Geraadpleegd op 24-12-2014, van http://www.frankwatching.com/archive/tag/near-field-communication/

Speak.nl. 2014. NFC wat kunt u ermee? Geraadpleegd op 24-12-2014, van http://www.speak.nl/nfc-wat-kunt-u-ermee

Zakelijk gebruik van Foursquare


Foursquare is een mobiele app, die gebruikt maakt van het GPS-systeem op een smartphone.
Aan de hand van dit systeem weet Foursquare waar je je bevind. Bedrijven en winkels kunnen zich aanmelden op Foursquare. Op deze manier zijn ze door gebruikers te vinden op Foursquare. Gebruikers van Foursquare, kunnen via Foursquare zien welke bedrijven of restaurants er in de buurt zijn en wat anderen Foursquare gebruikers van deze bedrijven vinden. Als een gebruiker bijvoorbeld besluit om een restaurant te bezoeken, dan kan hij bij dat restaurant “inchecken”. Op deze manier kan de gebruiker aan zien vrienden laten weten, dat hij daar gegeten heeft. De gebruiker kan daarna ook een review schrijven, of een tip voor het restaurant achter laten. Als een gebruiker vaker incheckt bij hetzelfde restaurant of bedrijf, kunnen zij een “mayor” worden. Een mayor kan eigenlijk gezien worden als een ambassadeur van het desbetreffende bedrijf of restaurant. Er zijn maar mayor plekken per bedrijf beschikbaar, dus dit werkt heel competitief!

Klik hier voor het hele artikel!

Zakelijk gebruik van Pintrest

Pintrest is een snel groeien social media platform, maar is in Nederland nog niet zo bekend. Net als met de meeste social media, slaat ook Pintrest pas laat aan in Nederland. Pintrest is een virtueel prikbord, waar je foto’s post en verzameld van eigen interesses. Na het aanmaken van je Pintrest account, zijn er zo’n 30 voorgestelde categorieën waaruit je kan kiezen. Dit kan bijvoorbeeld zijn sport, mode, fitness, reizen of architectuur. Nadat je enkele categorieën gekozen hebt, ben je klaar om foto’s van andere gebruikers (Pinners) te ontvangen en zelf foto’s te uploaden. Als je andere Pinners gaat volgen, komen de foto’s die zij uploaden automatisch op jouw dashboard. Foto’s die je echt leuk vind, kan je vervolgens toevoegen aan je eigen verzameling. Op deze manier creëer je een soort prikbord, vol met foto’s van je eigen interesses.

Klik hier voor het hele artikel!

Zakelijk gebruik van Twitter

Twitter is opgericht in 2006 door Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone en Noah Glass. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Fransico en er zijn momenteel zo’n werknemers in dienst bij Twitter. In 2011 werd de waarde van het bedrijf geschat op $8 miljard. Twitter heeft ongeveer 200 miljoen actieve gebruikers.

Twitter is een micro blogging website. Als gebruiker kan je op Twitter kleine berichtjes plaatsen van maximaal 140 tekens. Zo’n kort berichtje heet een Tweet. Andere gebruikers kunnen jou gaan volgen op Twitter. Als dit gebeurt, krijgen de volgers die jou volgen op Twitter als jouw Tweets te lezen die jij op Twitter zet. Andersom kan je natuurlijk ook andere gebruikers volgen, zodat je op de hoogte blijft van wat je vrienden aan het doen zijn, of je nieuws ontvangt over zaken die je interessant vindt.
Om verschillende onderwerpen van de miljoenen Tweets aan te geven, maakt Twitter gebruik van de hashtag (#). Met deze hashtag wordt het onderwerp van een Tweet in een woord aangegeven, bijvoorbeeld #onlinemarketing. Het is ook mogelijk om op Twitter naar relevante Tweets te zoeken, over onderwerpen die je zelf interessant vindt.

Klik hier voor het hele artikel!

Zakelijk gebruik van Path

Path is opgericht in 2010, maar is in Nederland nog niet zo bekend. Path is een social media platform wat heel erg lijk op Facebook, want ook bij Path gaat het om het delen van gebeurtenissen en ervaringen. Echter, het grote verschil met vele ander social media platforms, is dat Path maar maximaal 150 contacten of vrienden toestaat. De kracht van Path is de persoonlijkheid die hiermee ontstaat. Dit in tegenstelling tot Facebook of Twitter bijvoorbeeld.

Path is heel gemakkelijk in gebruik. Dankzij soepele integratie met Facebook, Twitter en Foursquare, sluit het heel makkelijk aan bij deze andere social media. Het nadeel hiervan is, dat vrienden of contacten van een gebruiker gespamd kunnen worden op ander social media kanalen. Hier heeft Path in het verleden ook veel problemen mee gehad.

Klik hier voor het hele artikel!