Online advertising: branding blijft achter

Online advertising: branding blijft achter

De omzet in de online advertising wereld groeit elk jaar. In 2013 was in Europa de omzet van online advertising goed voor zo’n 27.300 miljoen euro. In Nederland bedroeg de omzet zo’n 1.340 miljoen euro. Toch wordt deze jaarlijkse groei bedreigd door een toenemende kloof tussen adverteerders en digitale publishers. Dit wordt vooral duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de rol die online advertising kan hebben voor branding. De bestedingen voor branding blijven namelijk ver achter.

Verschuiving van de media
Enkele jaren geleden gebruikten adverteerders vooral paid media, zoals banners en pre roll advertising. Nu is er een trend in opkomst, waarin te zien is dat de media die adverteerder gebruiken, verschuift van paid naar owned media. Deze adverteerders proberen hun marketingdoelstellingen te behalen via het gebruik van hun eigen content kanalen. Hier is op zich niets mis mee, maar dan moet de content wel juiste content zijn. Nou blijkt uit onderzoek, dat veel adverteerders niet de juiste capaciteiten in huis hebben om genoeg relevante content te creëren. Hier liggen dus een kans voor publishers en andere externe partijen!

(Te)ruime keuze
Wanneer adverteerders besluiten om buiten de deur te adverteren, blijven er al gauw 2 opties over: TV en internet. Wanneer adverteerders een bepaald marketingbudget in willen zetten bij televisie zijn er in principe drie grote partijen waarmee onderhandeld moet worden. Wanneer men ditzelfde budget wil investeren in advertenties op internet, zijn er heel veel partijen om uit te kiezen. Misschien wel te veel. Iedere site heeft een bepaald bereik, een bepaalde doelgroep en voor iedere partij moet vaak andere relevante content in een andere vorm worden gemaakt. Dit vraagt veel mankracht en dus productiekosten. Als tussenpersoon tussen de adverteerders en de uitgevers, zijn er verschillende mediabureaus. Helaas laten adverteerders vaak weten dat de kennis bij deze bureaus niet optimaal is.

Missen van kennis
Helaas voor de adverteerders geven zij aan dat de benodigde kennis vaak ook niet te vinden is bij de uitgevers. Het blijkt dat ze kennis missen in het vak en de wensen van de adverteerders niet duidelijk krijgen. De ideeën die de uitgevers opperen, komen vaak niet overeen met de wensen van de adverteerders. De focus ligt nog te vaak op de standaard mogelijkheden die er zijn rondom digital advertising en niet op creatieve concepten om aan het merk te bouwen. Adverteerders krijgen vaak voorstellen voor op zichzelf staande campagnes, maar zelden een meer duurzame en strategische samenwerking, gericht op het langere termijn bouwen van het merk.

Bronnen:

Armijn. 2014. Branding: de kunst van verwachtingen scheppen. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingonline.nl/blog/branding-de-kunst-van-verwachtingen-scheppen

Oosterveer. D. 2014. Branding blijft achter. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/onderzoek-branding?utm_source=feedburner&utm_medium=feed

Marketingfacts. 2014. Native adertising. Geraadpleegd op 03-01-2015, van http://www.marketingfacts.nl/topic/branded-content

Advertenties